Πανελλήνιο Σωματείο Εργαζομένων Πολεμικής Αεροπορίας

ΝΕΑ ΚΥΑ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ & ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΚΥΑ/ 61910 ΦΕΚ/4674 τεύχος Β´8-10-21 μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας όπως και τι ισχύει για γενικές συνελεύσεις, εκλογές αιρετών εκπροσώπων και οργάνων διοίκησης, εκλογές αιρετών εκπροσώπων του δημοσίου στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια με ισχύ από 9-10-21,έως 25-10-21.