Πανελλήνιο Σωματείο Εργαζομένων Πολεμικής Αεροπορίας

Eπίλυση της αδικίας των προσληφθεντων 1989

Κατατέθηκε το νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ.Με εισήγηση του κ.Γενικου Γραμματέα για επίλυση της αδικίας των προσληφθεντων 1989.Συμπεριλαμβάνει για το πολιτικό προσωπικό το αρ.31, για τους ναρκαλιευτες και το 32 τους διορισθέντες 1989.