Πανελλήνιο Σωματείο Εργαζομένων Πολεμικής Αεροπορίας

Aποτελέσματα των εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων στο υπηρεσιακό συμβούλιο

Tα αποτελέσματα των εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων στο υπηρεσιακό συμβούλιο

Ψηφίσαντες 1165

Έγκυρα 1085

Λευκά -Άκυρα 80

Έλαβαν ΠΣΕΠΑ 604

Ενωτική Κίνηση Αεροπορίας 434

ΔΑΣ 47

Από το ΠΣΕΠΑ εκλέγονται

Τακτικό μέλος Σπυρίδων Μενύκτας με 440 σταυρούς.

Αναπληρωματικό μέλος Ιωάννης Γαρούφης με 83 σταυρούς.

Από την Ενωτική Κίνηση Αεροπορίας εκλέγονται

Τακτικό μέλος Παναγιώτης Καράμπελας με 288 σταυρούς.

Αναπληρωματικό μέλος Ιωάννης Τσάγκας με 80 σταυρούς.