Πανελλήνιο Σωματείο Εργαζομένων Πολεμικής Αεροπορίας

Ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους του Σωματείου για το Υπηρεσιακό συμβούλιο των Μ.Υ