Πανελλήνιο Σωματείο Εργαζομένων Πολεμικής Αεροπορίας

Ταμείο Αλληλοβοήθειας

Σε συνεχεία ενημέρωσης των συνάδελφων με βάσει την ανακοίνωση της 22/10 /2019 θα πραγματοποιηθεί έλεγχος και πιθανές παρεμβάσεις στο καταστατικό , πού άφορα την λειτουργία του ταμείου αλληλοβοηθείας και μετά από έγκριση στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. θα ενημερωθούν οι συνάδελφοι, μέλη του σωματείου, αμέσως.

Oι συνάδελφοι μέλη του σωματείου μπορούν να κάνουν λήψη της αίτησης από εδώ

Κατόπιν της συμπλήρωσης της μαζί με τα δικαιολογητικά να την αποστείλουν στο σωματείο.