Πανελλήνιο Σωματείο Εργαζομένων Πολεμικής Αεροπορίας

Ανακοίνωση …

Συνάδελφοι !!!

Ζητήθηκαν από το ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ από τις αρμόδιες Δνσεις των τριών Επιτελείων στοιχεία των υπαλλήλων που επιθυμούσαν να εμβολιαστούν για να είναι οι λίστες ενιαίες στα Επιτελεία. Τα ονόματα των πολιτικών υπαλλήλων στάλθηκαν αρμοδίως από τα τρία Επιτελεία στο ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ για να σταλούν υπηρεσιακά στη Γενική Γραμματεία πληροφοριακών συστημάτων προκειμένου να ξεκλειδώσουν τα ΑΜΚΑ και να αρχίσει κανονικά ο εμβολιασμός του πολιτικού προσωπικού όπως έγινε στο πρώτο κύμα εμβολιασμών.

Source