Πανελλήνιο Σωματείο Εργαζομένων Πολεμικής Αεροπορίας

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΥΠΕΘΑ.