Πανελλήνιο Σωματείο Εργαζομένων Πολεμικής Αεροπορίας

Προσλήψεις επικουρικού προσωπικού στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία

Προσλήψεις επικουρικού προσωπικού στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία

Keine Fotobeschreibung verfügbar.Keine Fotobeschreibung verfügbar.Ist möglicherweise ein Bild von Text „3 YE ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ TE ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 3 1 1 10 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ YE ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ) YE ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓ ΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΥΝΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ YE ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ/ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ (ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ) YE ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡr ΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ/ ΠΛΥΝΤΩΝ ΤΡΙΩΝ YE ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 2 5 5 διενεργούνται έως και την 31".03.2021. ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ o ΥΠΟΥΡΓΟΣΥ ΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑ“


Source