Πανελλήνιο Σωματείο Εργαζομένων Πολεμικής Αεροπορίας

Μνημόνιο συνεργασίας Γ.Ε.Σ και Γ.Ε.Α με το ανοικτό Πανεπιστήμιο για εκπαίδευση προσωπικού