Πανελλήνιο Σωματείο Εργαζομένων Πολεμικής Αεροπορίας

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 43η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ