Πανελλήνιο Σωματείο Εργαζομένων Πολεμικής Αεροπορίας

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 32η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ