Πανελλήνιο Σωματείο Εργαζομένων Πολεμικής Αεροπορίας

ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Το σωματείο προήλθε από την συγχώνευση των δυο σωματείων a«ενεργά Π.Α» και «Πρωτοπορία». Αφού εγκρίθηκε ομόφωνα με απόφαση της Γεν. Συν. στις 26/2/19 το καταστατικό του Νέου Σωματείου, καθορίστηκε και η ημερομηνία εκλογών στις 27 και 28/3 και 2/4/2019 για τα παραρτήματα (Άκτιο, Θεσσαλονίκη ,Κρήτη) και 9/4/2019 για την Αττική.
Το νέο σωματείο ΠΣΕΠΑ (Πανελλήνιο σωματείο εργαζομένων της Π.Α) αριθμεί σήμερα περί 800 μέλη, και είναι το μεγαλύτερο σωματείο της Π.Α.