Πανελλήνιο Σωματείο Εργαζομένων Πολεμικής Αεροπορίας

Θέματα προς συζήτηση στη συνάντηση της 24-11-21