Πανελλήνιο Σωματείο Εργαζομένων Πολεμικής Αεροπορίας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 14ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ