Πανελλήνιο Σωματείο Εργαζομένων Πολεμικής Αεροπορίας

Εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών.