Πανελλήνιο Σωματείο Εργαζομένων Πολεμικής Αεροπορίας

Ανακοινωση… Εκπαίδευση στην Γαλλία και πολιτικού προσωπικού

Όσοι ενδιαφέρονται για περισσότερα να λάβουν πληροφορίες από τα Τμήματα πολιτικού προσωπικού των Μονάδων τους λόγω του εμπιστευτικού του σηματος.