Πανελλήνιο Σωματείο Εργαζομένων Πολεμικής Αεροπορίας

Ανακοίνωση.

Με εντολή του Α/ΓΕΕΘΑ χορηγείται κατ εξαίρεση άδεια μέχρι πέντε ημερών στο πολιτικό και στρατιωτικό προσωπικό των περιοχών που επλήγησαν από τους σεισμούς που υπηρετεί εκεί ή έχει άμεσο συμφέρον στις περιοχές αυτές.